DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kỹ thuật
0989 035 438
nguyenthangdnv@gmail.com
Nhân viên tư vấn
0902 810 579
nguyenthangdnv@gmail.com
THIẾT BỊ KHUẤY VÀ CẤP LIỆU DÙNG KHÍ NÉN

Thiết bị khuấy được trang bị bơm cấp liệu, bơm thành phẩm & motor khuấy sử dụng khí nén.

Được ứng dụng trong các ngành sản xuất chế biến thực phẩm, y tế và các ngành sản xuất để cháy nổ.

Khách hàng tiêu biểu