DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kỹ thuật
0989 035 438
nguyenthangdnv@gmail.com
Nhân viên tư vấn
0902 810 579
nguyenthangdnv@gmail.com
Hệ Thống Xử Lý Nước Cho Trang Trại

Công suất : 25 m3/ngày

Chất lượng nước thành phẩm đạt chất lượng nước cung cấp cho gia súc trong chăn nuôi.

Hệ thống dùng trong các lĩnh vực xử lý nước cho trang trại, xử lý nước sinh hoạt cho gia đình và sản xuất.

Thích hợp cho các nguồn nước có độ nhiễm phèn vừa và cao.

 

Khách hàng tiêu biểu