DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kỹ thuật
0989 035 438
nguyenthangdnv@gmail.com
Nhân viên tư vấn
0902 810 579
nguyenthangdnv@gmail.com
Hệ Thống Khử Sắt (Phèn) - Lọc Tạp Chất cho trường học

Công suất : 10m3/ngày

Hệ thống sử dụng van tay chuyên dùng cho vận hành và súc rửa cột lọc.

Vân hành và vệ sinh nguyên liệu lọc dễ dàng

Thiết bị lọc đều được nhập khẩu từ nước ngoài.

Chất lượng nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt.

Hệ thống dùng trong xử lý nước sinh hoạt cho trường học và dùng xử lý nước sinh hoạt và sản xuất trong công nghiệp

 

Khách hàng tiêu biểu