DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kỹ thuật
0989 035 438
nguyenthangdnv@gmail.com
Nhân viên tư vấn
0902 810 579
nguyenthangdnv@gmail.com
Dự án
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC DÙNG SINH HOẠT

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC DÙNG SINH HOẠT

27/10/2020
Công nghệ khử sắt, và các tạp chất trong nước, với phương pháp lọc sâu đa tầng bằng vật liệu mới, chuyên dùng để khử phèn (sắt), mangna, Asen… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình xử lý nước tổng dùng cho gia đình. Nguyên liệu xử lý...
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC DÙNG TRONG SINH HOẠT

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC DÙNG TRONG SINH HOẠT

27/10/2020
Công nghệ khử sắt, và các tạp chất trong nước, với phương pháp lọc sâu đa tầng bằng vật liệu mới, chuyên dùng để khử phèn (sắt), mangna, Asen… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình xử lý nước tổng dùng cho gia đình. Nguyên liệu xử lý...
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT

27/10/2020
Công nghệ khử sắt, và các tạp chất trong nước, với phương pháp lọc sâu đa tầng bằng vật liệu mới, chuyên dùng để khử phèn (sắt), mangna, Asen… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình xử lý nước tổng dùng cho gia đình. Nguyên liệu xử lý...
DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN ( SẮT )

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN ( SẮT )

27/10/2020
Sản Phẩm : DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN ( SẮT ) Chức Năng : Thiết bị được sử dụng trong quá trình khử sắt lọc tạp chất Nước sau khi qua sử lý có các chỉ tiêu hóa lý đạt theo tiêu chuẩn nước dùng cho sản xuất. Dây chuyền được ứng dụng trong các ngành sản xuất có nguồn nước với cường...
DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO DỆT NHUỘM

DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO DỆT NHUỘM

27/10/2020
Sản Phẩm : DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC DÙNG CHO NGÀNH DỆT NHUỘM Chức Năng : Thiết bị được sử dụng trong quá trình khử sắt lọc tạp chất, khử mùi và làm mềm nước. Nước sau khi qua sử lý có các chỉ tiêu hóa lý đạt theo tiêu chuẩn nước dùng cho dệt nhuộm. Dây chuyền được ứng dụng trong các ngành...
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI

14/10/2020
Dây Chuyền Sản Xuất Nước Đóng Chai Sản Phẩm : Hệ Thống Sản Xuất Nước Tinh Khiết Đóng Chai Giới thiệu: Từ lâu, Nước Uống Tinh Khiết đã trở thành một nhu cầu tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống. Nhu cầu này càng tăng cao do mức sống tăng trưởng, ý thức chăm lo sức khỏe của người dân ngày càng...
THIẾT BỊ LÀM MỀM CHO LÒ HƠI

THIẾT BỊ LÀM MỀM CHO LÒ HƠI

14/10/2020
Thiết Bị Làm Mềm Nước Công nghệ trao đổi ion làm mềm nước, và lọc các tạp chất trong nước, với phương pháp trao đổi ion làm mềm nước, chuyên dùng để khử độ cứng, phèn ( sắt ) trong nước… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình trang...
THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC CHO TRANG TRẠI

THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC CHO TRANG TRẠI

14/10/2020
Thiết Bị Làm Mềm Nước Công nghệ trao đổi ion làm mềm nước, và lọc các tạp chất trong nước, với phương pháp trao đổi ion làm mềm nước, chuyên dùng để khử độ cứng, phèn ( sắt ) trong nước… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình trang...
THIẾT BỊ LÀM MỀM CHO TRANG TRẠI

THIẾT BỊ LÀM MỀM CHO TRANG TRẠI

14/10/2020
Thiết Bị Làm Mềm Nước Công nghệ trao đổi ion làm mềm nước, và lọc các tạp chất trong nước, với phương pháp trao đổi ion làm mềm nước, chuyên dùng để khử độ cứng, phèn ( sắt ) trong nước… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình trang...
THIẾT BỊ KHỬ SẮT CHO TRANG TRẠI

THIẾT BỊ KHỬ SẮT CHO TRANG TRẠI

14/10/2020
Thiết Bị Khử Sắt (Phèn ) – Lọc Tạp Chất Công nghệ khử sắt, và các tạp chất trong nước, với phương pháp lọc sâu đa tầng bằng vật liệu mới, chuyên dùng để khử phèn (sắt), mangna, Asen… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng. Ứng dụng : sử dụng trong mô hình trang trại,...
Khách hàng tiêu biểu