Vật Liệu DMI - 65

Sản Phẩm : Vật liệu DMI-65

 

vat lieu dmi - 65

Xuất Xứ : Australia

Thông Số Kỹ Thuật :

Hình dạng: Hạt Màu nâu đen

Kích thước hạt : 20 - 45 mesh 

Trọng lượng riêng : 2.69 g/l

Dãy pH hoạt động: 5.8 - 8.6

-  DMI-65 là loại vật liệu chuyên dùng trong quy trình khử sắt, Mangan và các tạp chất lơ lững có trong nước, với vận tốc lọc cao so với các vật liệu khác.

- DMI-65 có kết cấu hạt vững chắc không bị hao mòn trong quá trình xử lý.

-  Ứng Dụng: 

DMI-65 là vật liệu chuyên dùng trong khử sắt, Mangan các tạp chất lơ lững có trong nước, được áp dụng rộng rãi trong quy trình xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp..

DMI - 65 còn có khả năng loại bỏ Asen, nhôm và hydro sunfua