Đá Birm

Sản Phẩm : Đá Birm

Xuất Xứ : Clack Corp - USA

da birm

Đóng gói : 20 Kg/Bao

Thông Số Kỹ Thuật :

Hình dạng: Dạng hạt màu đen, cứng, khô rời.

Kích thước hạt : 0.4 - 2.0 mm (10 x 40 mesh)

Hệ số đồng nhất : 2.7

Dãy pH làm việc : 6.8 - 9.0

Tỷ trọng: 720 - 740 kg/m3

Ứng Dụng: 

Đá Birm là vật liệu chuyên dùng trong khử sắt, Mangan các tạp chất lơ lững có trong nước, được áp dụng rộng rãi trong quy trình xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp.