Cát Mangan USA

Sản Phẩm : Manganese Greensand

cat mangan usa

Xuất Xứ : Clack Corp - USA

Đóng gói : 14 Kg/Bao

Thông Số Kỹ Thuật :

Hình dạng : dạng hạt màu nâu đen, cứng, khô rời.

Kích thước hạt :   0.3 - 0,35 mm 

Hệ số đồng nhất : 1.6

Tỷ trọng : 1400g/l

Dãy pH hoạt động: 6.2 - 8.5

Ứng dụng: 

Manganese Greensand là vật liệu chuyên dùng trong khử sắt, Mangan các tạp chất lơ lững có trong nước, được áp dụng rộng rãi trong quy trình xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp.