Thiết bị khử Mangan

Thiết bị khử Mangan ứng dụng công nghệ khử Mangan, và các tạp chất trong nước, với phương pháp lọc sâu đa tầng bằng vật liệu mới, chuyên dùng để khử Mangan, Phèn, Asen… cùng các tạp chất lơ lững từ độ ô nhiễm nhẹ đến ô nhiểm nặng.