VAN LỌC TAY 05 NGÃ

Xuất xứ : China

Thông số kỹ thuật :

Kích thước in /out

(mm)

Kích thước cổ van

(Inch)

Ø27

2,5 inch

Ø34

2,5 inch

Ø65

4inch

Chế độ Lọc : 

Vận Hành : Service.

Rửa Ngược : Backwash. 

Trả Nước  Về Bồn Muối : Brine Refill.

Tái Sinh : Brine Slow.

Rửa Xuôi : Fast Rinse.

van loc tay 5 nga

Ứng dụng :  

Dùng cho tất cả cột lọc loại Top - mount hoặc Side Mount (sử dụng Adaptor biến đổi side - mount thành Top - mount)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN